QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產品中心> TRANSCOM> Packaged FETs> Super Lower Noise Packaged GaAs FETs> Parametric>


Product No. Freq. N.F.(dB) P-1dB(dBm) Gain(dB) S-Parameters Notes
TC2101 0.1-20 1.5 @12GHz 18.5 8 @12GHz 2V10mA;4V25mA (2D) Micro-X Plastic Package
TC2181 0.1-40 0.5 @12GHz 18.5 @12GHz 13 2V10mA;4V25mA (1D) Micro-X Ceramic Package
TC2182 12 0.5 2V10mA (1A) Micro-X Ceramic Package
TC2201 0.1-20 1.5 @12GHz 21.5 7 @12GHz 4V25mA;6V40mA (2E) Micro-X Plastic Package
TC2281 0.1-40 0.5 @12GHz 21.5 12 @12GHz 6V40mA;4V25mA (1E) Micro-X Ceramic Package
TC2282 0.1-40 0.5 @12GHz 13 @12GHz 4V25mA (1B) Micro-X Ceramic Package
TC2381 0.1-40 0.9 @12GHz 24.5 9 @12GHz 4V50mA;6V80mA (1F) Micro-X Ceramic Package
TC2384 0.1-40 0.9 @12GHz 24.5 9 @12GHz 4V50mA;6V80mA (1M) Micro-X Ceramic Package